AOV ZZP voor een badkamer monteur

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een badkamer monteur / specialist?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een badkamer monteur / specialist afsluit om inkomsten te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een ongeluk krijgt. Meestal wordt deze verzekering aangekocht door mensen die niet in loondienst zijn. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen appartement wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Is een AOV verplicht voor een badkamer monteur / specialist?

Bent u badkamer monteur / specialist of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk binnenkort verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 opgenomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere badkamer monteur / specialists.

Heeft u als badkamer monteur / specialist een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp badkamer monteur / specialist of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten voor een groot deel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval terecht bij uw werkgever en na 2 x 12 maanden automatisch de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarom is het verstandig om uzelf te beschermen tegen verlies van inkomen met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp badkamer monteur / specialist, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er badkamer monteur / specialist arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je in het geheel niet meer kunt werken als badkamer monteur / specialist. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Hierbij maakt het geen verschil of het ongeval met uw werk te maken heeft. Zelfs sportongevallen zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er badkamer monteur / specialist kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op meerdere manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een vergelijkingssite vergelijken en online advies krijgen

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is het gemak om via een online rekenmodule de meerdere AOV-s naast elkaar te zetten. En daarna via een online advies de overeenkomsten tussen de diverse verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gewogen aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste assurantiekantoren geven u als badkamer monteur / specialist de mogelijkheid om via de computer de arbeidsongeschiktheidsverzekering in orde te maken. Heeft u de nodige kennis van een AOV? Dan hebben het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als badkamer monteur / specialist de mogelijkheid om online een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in orde te maken.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een badkamer monteur / specialist

Voor jou als zzp-er badkamer monteur / specialist is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Wie bepaalt mijn percentage arbeidsongeschiktheid

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee wegen bij het aanvragen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeringsmaatschappij.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een badkamer monteur / specialist

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een badkamer monteur / specialist? DGA-s of meewerkende echtgenoten hebben geen vangnet zoals de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een ongeluk of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een kortere tijd geen inkomsten is veelal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als badkamer monteur / specialist voor geruime tijd niet kunt werken.

Om het wegvallen van uw inkomsten te kunnen compenseren, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. Verreweg de meeste polissen voorzien in een uitkering bij ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de verzekering laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een adviseur u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor een badkamer monteur / specialist behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een aov

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een badkamer monteur / specialist is in de meeste gevallen niet goedkoop. Hoe hoog de premie is van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld fysieke klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar in sommige gevallen nog iets te winnen is, is in de fiscaliteit van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een badkamer monteur / specialist aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke kostenpost en daarom niet op te voeren als uitgave door uw onderneming. De kosten van uw aov verzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw aov verzekering aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. U dient zich wel te realiseren dat wanneer u de kosten voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als badkamer monteur / specialist uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale aov verzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de eerste optie via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze schenkkring. Wordt een van de deelnemers ziek, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Een vierde optie is om als badkamer monteur / specialist een combinatie te maken van een schenkkring met een AOV via een aanbieder van aov verzekeringen. Dan wordt de betaling uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de aov verzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2020 - De-goedkoopste-aov.nl