AOV ZZP voor een grafisch vormgever

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een grafisch vormgever?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een grafisch vormgever afsluit om een inkomen te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u mindervalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. In de meeste gevallen wordt een dergelijke verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen huis wordt in de meeste gevallen een aov afgesloten.

Moet ik als grafisch vormgever een AOV hebben

Bent u grafisch vormgever of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is in de laatste maanden voor de jaarwisseling tot stand gekomen in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Op dinsdag 3 maart jl. heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere grafisch vormgevers.

Heeft u als grafisch vormgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp grafisch vormgever of meewerkend echtgenoot een ongeluk krijgt waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kan uw inkomen voor een groot deel wegvallen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval een beroep doen op het bedrijf waar u werkt en na 2 x 12 maanden terugvallen op de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bent u zzp grafisch vormgever, dan kunt u advies krijgen bij uw verzekerings-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er grafisch vormgever arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als u deels niet meer kunt werken als grafisch vormgever. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of het ongeval met uw werk te maken heeft. Ook sportongevallen zijn in de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er grafisch vormgever kunt dus voor korte tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op meerdere manieren afdekken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een website vergelijken en online advies krijgen

Een van de grote voordelen van online vergelijken is het gemak om via een online module de meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online advies de verschillen tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden u als grafisch vormgever de gelegenheid om via de computer de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Heeft u de nodige kennis van een AOV? Dan hebben het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen u als grafisch vormgever de mogelijkheid om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een grafisch vormgever

Voor u als DGA grafisch vormgever is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Welk bedrag ga ik verzekeren

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Kan ik deze AOV zonder tussenpersoon afsluiten

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Word ik verplicht werk anders dan mijn eigen beroep te aanvaarden

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die van belang zijn bij het aanvragen van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een verzekeraar.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een grafisch vormgever

Waarom is een aov zo belangrijk voor een grafisch vormgever? Zelfstandig ondernemers of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere tijd geen inkomen is veelal nog wel te overbruggen met eigen middelen, maar de financiele toekomst verandert als u als grafisch vormgever voor geruime tijd uw beroep niet kunt uitoefenen.

Om het wegvallen van uw inkomsten op te vangen, kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Verreweg de meeste verzekeringen verzekeren ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is typisch een punt dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om meerdere AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort polissen voor een grafisch vormgever aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een grafisch vormgever is in de meeste gevallen best prijzig. Hoe hoog de premie uitvalt van de aov verzekering heeft te maken met een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

U merkt dat een een aantal specifieke punten direct invloed hebben op de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar misschien nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een grafisch vormgever aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen zakelijke uitgave en daarom niet op te voeren als uitgave door uw onderneming. De uitgave van uw AOV zijn echter wel aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw uitgave voor uw aov aan te geven onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de premie voor uw aov altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als grafisch vormgever vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede optie is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u vanwege medische redenen geen gewone aov kunt afsluiten. En de tweede voorwaarde is dat u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Gelijk aan de de voorgaande mogelijkheid via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De verschillende ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als grafisch vormgever een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een assurantiekantoor. Hier wordt de schenking uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het wegvallen van het inkomen op te vangen en daarna treedt de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in werking. Door de langere periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl