AOV ZZP voor een kapper / kapster

Wat is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een kapper / kapster?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een kapper / kapster afsluit om geld te hebben als u langere tijd ziek bent, of als u invalide wordt of een bedrijfsongeval krijgt. Meestal wordt dit soort verzekering afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Maar ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt vaak een ao-verzekering afgesloten.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor een kapper / kapster?

Bent u kapper / kapster of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om een verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) het advies voor een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere kapper / kapsters.

Waarom u als kapper / kapster of zzp-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft

Wanneer u als zzp kapper / kapster of meewerkend echtgenoot betrokken raakt bij een ernstig ongeluk, kunnen uw inkomsten geheel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval een beroep doen op het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden terugvallen op een bestaande wettelijke voorziening. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen inkomensverlies met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Bent u zzp kapper / kapster, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er kapper / kapster arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als je deels niet meer kunt werken als kapper / kapster. Dat kan komen door ziekte of door een ongeluk. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen maakt het niet uit of de ziekte binnen of buiten werktijd is ontstaan. Ook sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er kapper / kapster kunt dus voor langere tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op allerlei manieren afdekken.

Een AOV online vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online advies de verschillen tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als kapper / kapster de optie om via hun website een AOV af te sluiten. Heb jij de nodige kennis van een AOV? Dan hebben veel aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als kapper / kapster de mogelijkheid om online een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een kapper / kapster

Voor u als zzp-er kapper / kapster is het van belang om te weten wat een AOV allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie fiscaal te verrekenen

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er ook nog andere punten te bedenken die mee tellen bij het aanvragen van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Zaken waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de online omgeving van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een kapper / kapster

Waarom is een aov zo belangrijk voor een kapper / kapster? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Raakt u arbeidsongeschikt door een sportongeval of ziekte, dan valt uw inkomen weg. Een kortere periode niet kunnen werken is meestal nog wel te overbruggen met reserves, maar het toekomstperspectief verandert als u als kapper / kapster voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende te kunnen compenseren, kunt u een AOV afsluiten. Verreweg de meeste AOV verzekeringen geven dekking tegen ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of je ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is aan te raden om verschillende AOV verzekeringen te vergelijken specifiek omdat dit soort verzekeringen voor een kapper / kapster behoorlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor een kapper / kapster is vaak aardig/stevig aan de prijs. Hoe hoog de premie is van de AOV hangt af van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u wenst: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de kosten van een aov. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in de fiscale afwikkeling van de aov polis.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een kapper / kapster aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw persoonlijke inkomen. De kosten van deze aov verzekering is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave uw bedrijf. De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel aftrekbaar binnen uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw uitgave voor uw aov in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Bedenk echter wel dat wanneer u de kosten voor uw aov altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een belastbare uitkering.

Andere oplossingen voor een aov zzp en aov vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als kapper / kapster vrijwillig te verzekeren via het UWV. Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen normale aov kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Gelijk aan de vrijwillige verzekering via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met meerdere ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan op regelmatige basis een vast bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekenen op een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Als laatste kan ook gekozen worden om als kapper / kapster een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een aanbieder van aov verzekeringen. Dan wordt de tegemoetkoming uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren van het inkomensverlies op te vangen en daarna treedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico worden de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl