AOV ZZP voor een stukadoor

Wat is een aov voor een stukadoor?

Een aov is een verzekering die een stukadoor afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of als u invalide wordt of een ongeval krijgt. Meestal wordt deze verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook wanneer u een financiering probeert te krijgen voor een eigen huis wordt vaak een aov afgesloten.

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verplicht voor een stukadoor?

Bent u stukadoor of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u wellicht binnenkort verplicht om een verzekeringspolis af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is vorig jaar afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. Begin maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover de verplichting aan onder andere stukadoors.

Ik ben zzp stukadoor, heb ik dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wanneer u als zzp stukadoor of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kan uw inkomen geheel wegvallen. Als werknemers kunt u in dit geval een beroep doen op het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden automatisch de WIA. Als zelfstandige ondernemer of meewerkend echtgenoot draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw inkomen in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Van belang is het daarom om uzelf tegen verlies van uw inkomsten met een aov. Bent u zzp stukadoor, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben ik als zzp-er stukadoor arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt bent u als u deels niet meer kunt werken als stukadoor. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeluk. Maar ook bij bijvoorbeeld een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of het ongeval met uw werk te maken heeft. Zelfs sportongevallen zijn in veruit de meeste gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er stukadoor kunt dus voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn en dit risico op meerdere manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid online vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van via de computer vergelijken is de mogelijkheid via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken. En daarna via een online advies de verschillen tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een weloverwogen aankoop te kunnen doen. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden u als stukadoor de mogelijkheid om via hun website een AOV af te sluiten. Bent u voldoende bekend met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan hebben de meeste aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen u als stukadoor de mogelijkheid om zelf een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een stukadoor

Voor u als zelfstandig ondernemer stukadoor is het van belang om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom moet je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Vaste of leeftijdsgebonden premie

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Wat is mijn eigen risico termijn

 • Wil ik mijn uitkering indexeren of gelijkblijvend hebben

 • Welke begeleiding krijg ik bij een eventuele arbeidsongeschiktheid

 • Zijn alleen bedrijfsongevallen verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal belast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er meerdere punten te bedenken die belangrijk zijn bij het afsluiten van een arbeidsongschiktheidsverzekering. Vragen waar je niet altijd direct een antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een stukadoor

Waarom is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zo belangrijk voor een stukadoor? DGA-s of meewerkende echtgenoten kunnen geen beroep doen op de ziektewet. Kunt u niet meer werken door een ongeluk of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte periode geen inkomsten is meestal nog wel op te vangen met eigen middelen, maar het toekomstperspectief verandert als u als stukadoor voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende te kunnen compenseren, kun je een AOV afsluiten. Verreweg de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. U kunt overigens zelf kiezen of u ook verzekering tegen psychische aandoeningen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering laat opnemen. Dit is zeker een punt dat een adviseur u prima kan uitleggen. Het is verstandig om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat dit soort verzekeringen voor een stukadoor aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, premie voor een aov verzekering

Een aov verzekering voor een stukadoor is in de meeste gevallen best prijzig. De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe jonger u bent, des te lager de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort wilt u verlies van inkomen zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer uitgebreide dekking

Zo kunt u zien dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de premie van een aov. Waar wellicht nog iets te winnen is, is in het al of niet aftrekbaar maken van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een stukadoor aftrekbaar, uw aov premie, een aov afsluiten

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen bedrijfsmatige uitgave en daarom niet aftrekbaar als uitgave door uw bedrijf. De uitgave van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn echter wel op te voeren als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in te vullen onder het kopje “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de betalingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd heeft afgetrokken van uw inkomen bij uw aangifte, de eventuele uitkering ook belast is. Dit betekent een bruto uitkering.

Alternatieven voor een aov verzekering zzp en arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als eerste heeft u de mogelijkheid om uzelf als stukadoor uit vrije wil te verzekeren via het UWV. Start u een eigen bedrijf, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een aov verzekering afsluiten bij het UWV. U dient zich binnen 13 weken aan te melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werkgever of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om een private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. Als eerste is dat u op medische gronden geen normale arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandige werkzaam mag zijn. Net als bij de de eerste optie via het UWV is ook hier de premie fiscaal te verrekenen.

Een derde optie is om een onderlinge schenkkring op te richten met verschillende ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan regelmatig een zeker bedrag op de rekening van deze schenkkring. Mocht een deelnemer ziek worden, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de ontstane reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als stukadoor een combinatie te maken van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een tussenpersoon. Hier wordt de betaling uit de ontstane buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de verlengde periode van het eigen risico wordt de premie van de aov verzekering sterk verminderd.

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl