AOV ZZP voor een timmerman

Wat is een aov voor een timmerman?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort van polis die een timmerman afsluit om een inkomen te hebben tijdens ziekte, of als u mindervalide wordt of een ongeval krijgt. Bijna altijd wordt deze verzekering aangekocht door mensen met een klein eigen bedrijf. Ook als u een hypotheek aanvraagt voor een eigen huis wordt vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Moet ik als timmerman een AOV hebben

Bent u timmerman of meewerkend echtgenoot? Dan wordt u waarschijnlijk op korte termijn verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is aan het eind van 2019 afgesproken in het principeakkoord pensioenstelsel zzp. In de eerste week van maart heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) de aanbeveling voor een verplichte aov voor zzp-ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Tot zover het advies aan de regering aan onder andere timmermans.

Heb ik als zzp-er timmerman een AOV nodig?

Wanneer u als zzp timmerman of meewerkend echtgenoot arbeidsongeschikt raakt, kunnen uw inkomsten flink verminderen. Bent u in loondienst, dan kunt u in dit geval terecht bij het bedrijf waar u werkt en na 24 maanden terugvallen op de WIA. Als zzp-er of meewerkend echtgenoot moet u zelf zorgen voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Wees daarom verstandig en bescherm uzelf tegen verlies van inkomen met een aov. Bent u zzp timmerman, dan kunt u advies krijgen bij uw assurantie-adviseur.

Wanneer ben je als zzp-er timmerman arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschikt ben je als u in het geheel niet meer kunt werken als internet ondernemer. Dat kan gebeurt zijn door ziekte of door een ongeval. Ook bij een zwangerschap bent u een beperkte periode arbeidsongeschikt. Voor de wetgever maakt het geen verschil of de ziekte met uw werk te maken heeft. Ook ongevallen buiten het werk zijn in bijna alle gevallen verzekerd. U merkt, als zzp-er timmerman kunt dus voor onbepaalde tijd niet tot arbeid in staat zijn en dit ongemak op meerdere manieren afdekken.

Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid via een vergelijkingssite vergelijken en online advies zoeken

Een belangrijk voordeel van vergelijkingswebsites is dat het mogelijk is om via een online rekenmodule de verscheidene arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bekijken. En daarna via een online adviseur de overeenkomsten tussen de verschillende verzekeringen op een rijtje te laten zetten om een gewogen aankoop te kunnen doen. Verreweg de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u als timmerman de mogelijkheid om via de computer de arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ben jegenoegzaam bekend met een een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bieden het merendeel van de verzekeringskantoren u als timmerman de mogelijkheid om online een aov af te sluiten.

AOV verzekering ZZP vergelijken voor een timmerman

Voor jou als zzp-er timmerman is het belangrijk om te weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering allemaal afdekt. Daarom kun je vergelijken. Maar waar moet je op letten bij AOV vergelijken? Onderstaande punten zijn belangrijk:

 • Moet ik gekeurd worden

 • Wil ik per maand of per jaar een uitkering ontvangen

 • Hoe lang moet de uitkering plaatsvinden

 • Welke uitsluitingsgronden hanteert de verzekeraar

 • Heb ik vrije keuze in behandelaars

 • Zijn ook zware sportblessures verzekerd

 • Heb ik vrije keuze in tussenpersoon

 • Heb ik recht op een second opinion

 • Is mijn premie aftrekbaar

 • Is mijn uitkering fiscaal onbelast

 • Moet ik passend werk accepteren

En zo zijn er nog veel meer punten te bedenken die van belang zijn bij het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zaken waar je meestal geen antwoord op kunt vinden via de website van een assurantiekantoor.

Aov verzekering zzp vergelijken en afsluiten voor een timmerman

Waarom is een aov zo belangrijk voor een timmerman? Vrije beroepsbeoefenaren of meewerkende echtgenoten zijn niet verzekerd via de ziektewet. Kunt u uw beroep niet meer uitoefenen door een bedrijfsongeval of ziekte, dan vallen de inkomsten weg. Een korte periode geen inkomsten is meestal nog wel te overbruggen met reserves, maar alles verandert als u als timmerman voor lange tijd niet aan de slag kunt.

Om het wegvallen van uw inkomende te ondervangen, is het mogelijk om een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten. De meeste voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid dekken ongelukken, ernstige aandoeningen en ziekten. Je kunt overigens zelf kiezen of u ook dekking tegen psychische aandoeningen in de polis laat opnemen. Dit is zeker een onderwerp dat een specialist u perfect kan uitleggen. Het is absoluut noodzakelijk om diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken speciaal omdat deze aov verzekeringen voor een timmerman aanzienlijk in premie kunnen verschillen. Een aov verzekering vergelijken, een aov verzekering afsluiten is belangrijk.

AOV premie, wat zijn de kosten voor een aov verzekering

Een aov voor een timmerman is over het algemeen niet goedkoop. Hoe hoog de premie uitvalt van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een aantal punten:

 • Uw beroep: heeft u kans op bijvoorbeeld stress klachten?

 • Uw leeftijd: hoe hoger uw leeftijd, des te hoger de premie en bepaalt dus hoe de aov afsluiten verloopt

 • De eigenrisicoperiode: hoe kort kunt u inkomensverlies zelf dragen?

 • De dekking die u kiest: de premie stijgt bij een meer complexe dekking

Zo ziet u dat een een aantal specifieke punten van invloed zijn op de premie van een aov verzekering. Waar misschien nog iets te winnen valt, is in het al of niet aftrekbaar maken van de premie voor de aov verzekering.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een timmerman aftrekbaar, aov berekenen, een aov afsluiten

Een aov verzekert uw eigen inkomen. De uitgave voor deze verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar als uitgave door uw onderneming. De uitgave van uw AOV zijn echter wel fiscaal te verrekenen op uw aangifte inkomstenbelasting. U dient dan uw premie voor uw aov verzekering in te vullen onder de noemer “uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen”. Let er wel op dat wanneer u de kosten voor uw aov verzekering altijd heeft opgevoerd bij uw inkomen bij uw belastingaangifte, de eventuele uitkering ook belast wordt. Dit betekent een bruto uitkering.

Andere oplossingen voor een aov verzekering zzp en aov verzekering vergelijken

Als eerste heeft u de optie om uzelf als timmerman uit vrije wil te verzekeren bij het UWV. Start u als zelfstandige, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U moet zich direct na de start van uw onderneming melden bij het UWV, uiterlijk binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. De fiscaliteit van deze vorm van premie betalen is gelijk aan een normale AOV.

Een tweede mogelijkheid is om de private vangnetverzekering af te sluiten. Let hier wel op enkele specifieke voorwaarden. De eerste is dat u op medische gronden geen gewone aov verzekering kunt afsluiten. Daarnaast mag u niet langer dan 15 maanden als zelfstandig ondernemer werkzaam mag zijn. Net als bij de de vorige optie via het UWV is ook hier de premie aftrekbaar.

Optie drie is om een onderlinge schenkkring op te zetten met gelijkgestemde ondernemers. Het moet dan wel een vereniging zijn zonder winstoogmerk. De gezamenlijke ondernemers storten dan maandelijks een zeker bedrag op de rekening van deze vereniging. Valt een ondernemer uit door ziekte of ongeval, kan hij of zij rekening houden met een maandelijkse uitkering (schenking) uit de opgebouwde reserve.

Er is ook nog de mogelijkheid om als timmerman een combinatie op te zetten van een schenkkring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeringsmaatschappij. Hier wordt de uitkering uit de opgebouwde buffer gebruikt om bijvoorbeeld de eerste 2 jaren het verlies van inkomen op te vangen en daarna treedt de AOV in werking. Door de langere periode van het eigen risico wordt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering sterk gereduceerd.

Copyright 2006 - 2021 | De-goedkoopste-aov.nl